20 jaar 2,18%! rentevast NHG Neem contact op voor informatie of een afspraak!
Bel 075 - 670 55 66 of mail

Diensten ›› Nieuwbouw

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen, dan koopt u vaak een energiezuinige woning waar weinig onderhoud aan moet worden uitgevoerd, voor een scherpe v.o.n.-prijs. U moet er echter wel op letten dat u met meer kosten te maken krijgt dan enkel de v.o.n.-prijs.

Rente tijdens de bouw

U betaalt rente over het volledige geleende bedrag. Over het deel van het geleende bedrag dat in het bouwdepot staat, ontvangt u evenwel weer rente van de geldverstrekker. Vaak is het rentepercentage dat u krijgt over het bouwdepot iets lager dan het rentepercentage dat u betaalt over het geleende bedrag (de hypotheekrente). Omdat het bouwdepot afneemt door de termijnbetalingen die u verricht, stijgt tijdens de bouw het rentebedrag dat u per saldo aan de geldverstrekker betaalt.

tekening

Bouwrente

De bouwrente, die u aan de aannemer betaalt, kan bestaan uit een financieringsvergoeding en uitstelrente. Financieringsvergoeding is de rente die u betaalt over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst. U betaalt deze kosten alleen als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw en deze ook aan u doorberekent. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek met de aannemer. Uitstelrente betaalt u over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat u daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning.

Extra verbouwingskosten, meerwerk, tuinaanleg, erfafscheiding

Afhankelijk van de afwerking van de nieuwbouwwoning, moet u extra kosten incalculeren voor verbouwing, meerwerk, tuinaanleg en/of erfafscheiding. Dit zijn zaken die bij een nieuwbouwwoning niet altijd compleet worden afgeleverd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u zelf een keuken moet plaatsen, wilt stukadoren of dat er een schutting moet komen. Deze kosten moeten worden ingecalculeerd bij de aanvraag van een hypotheek.