20 jaar 2,18%! rentevast NHG Neem contact op voor informatie of een afspraak!
Bel 075 - 670 55 66 of mail

Klachtenprocedure

Mensen maken fouten

We willen wel iedereen tevreden stellen, maar het kan zijn dat dit in uw situatie niet is gelukt. Misschien buiten onze schuld om, misschien zaten we fout.

Maar samen komen we eruit!

Wat de situatie ook geweest is, uw klacht moet worden aangehoord en opgelost. Voor een adequate en zorgvuldige behandeling vragen wij u de volgende procedure te volgen.

  1. Probeer uw klacht eerst te bespreken met de betreffende financiële dienstverlener. Iedereen verdient een tweede kans;
  2. Is de afhandeling met de financieel dienstverlener niet naar tevredenheid verlopen, stuur dan uw klacht naar of stuur deze per post naar ons postadres.
  3. U ontvangt doorgaans binnen 1-2 werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 2 weken een inhoudelijke reactie.
  4. Is de klacht binnen 8 weken na het indienen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (het Kifid)voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. De geschillenprocedure vindt u op de website van het Kifid.

U kunt te allen tijde terecht bij de burgerlijke rechter als u daar een geschil aan wilt voorleggen.