20 jaar 2,18%! rentevast NHG Neem contact op voor informatie of een afspraak!
Bel 075 - 670 55 66 of mail

Schade indienen

U heeft een schade

Dat is vervelend! En we kunnen het alleen minder vervelend maken door het nu goed op te lossen. Wij doen ons best voor u om dit snel en correct te behandelen en leggen alles op deze pagina voor u uit. Heeft u toch nog vragen? Bel dan 075 - 670 55 66 en meld u met uw schade.

De oorzaak

De oorzaak van de schade moet zo spoedig mogelijk worden onderzocht en weggenomen, om verdere schade te voorkomen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

De dekking

Bij een schade wordt het schadeveroorzakende object in beginsel niet vergoed. Heeft u bijvoorbeeld lekkage aan een waterleiding, dan moet u deze dus zelf laten herstellen. Wat wel gedekt wordt is de gevolgschade. Dus is er vervolgens water in uw laminaat getrokken en is dit gaan werken, dan krijgt u die schade in beginsel vergoed.

Het basisprincipe van verzekeren is dat u niet beter mag worden van een schadeuitkering. Was iets al beschadigd, dan kan dat dus leiden tot een gedeeltelijke vergoeding.

Uw schade indienen via ons schadeformulier

Aandachtspunten voor het invullen:

  • Vul het onderstaande schadeformulier zo volledig mogelijk in.

  • Voeg foto's bij. De foto's moeten een volledig en getrouw beeld geven van de schade. Zijn uw foto's te groot? Verklein de foto's hier of verstuur ze via e-mail of WeTransfer naar . Vermeld bij de opmerkingen dat u de foto's apart verzendt;

  • Voeg een herstelfactuur of offerte (in lage resolutie ingescand) bij van een bedrijf dat de schade kan herstellen.
    - Kies voor een herstelfactuur indien u de schade in elk geval wilt laten herstellen of als dit noodzakelijk is om verdere schade te voorkomen.
    - Kies voor een offerte indien u eerst zekerheid wenst over de te ontvangen uitkering.

Schade aangifte formulier

Terug te vinden op uw polisblad.
*Zoals vermeld in uw polisblad.
*
*
*
*
*Hoe is de schade ontstaan?
*Wat is er beschadigd?
*Wanneer is de schade ontstaan?
Vermeld naam, adres, telefoonnummmer van de veroorzaker als dit een andere persoon is dan u.
Kent u de schadeveroorzaker? Zo ja, hoe?
*Vermeld per beschadigd voorwerp het merk, type, bouwjaar, aankoopdatum, aankoopbedrag en een schatting van de schade.
*Vermeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van het bedrijf dat de reparatie kan uitvoeren. Is de schade al hersteld, maak hier dan melding van en voeg een nota bij aan het eind van dit formulier.
Toegestaan: .pdf; .jpg; .png; .docx; .doc; .jpegMaximale bestandsgrootte: 1 MB
Toegestaan: .pdf; .jpg; .png; .docx; .doc; .jpegMaximale bestandsgrootte: 1 MB
Toegestaan: .pdf; .jpg; .png; .docx; .doc; .jpegMaximale bestandsgrootte: 1 MB
Toegestaan: .pdf; .jpg; .png; .docx; .doc; .jpegMaximale bestandsgrootte: 2 MB
Toegestaan: .pdf; .jpg; .png; .docx; .doc; .jpegMaximale bestandsgrootte: 2 MB

Het versturen kan even duren i.v.m. het uploaden van de foto's. Geduld a.u.b.

Lukt het versturen niet? Mail dan het schadeformulier samen met de foto's en offerte/herstelnota naar .